Zakopane, Poland.

Photos from my trip to Zakopane, Poland.